Job Detail

Aflospos Afrikaans Huistaal

Die Hoërskool Wonderboom is op soek na 'n passievolle, energieke onderwyser om op 'n aflosbasis deel te vorm van die Departement Afrikaans.

Die Hoërskool Wonderboom
Pretoria
Temporary
Category Afrikaans Huistaal Gr 10-12 SalaryR Experience(s)0 Year

Overview

Tydelike Aflospos: Afrikaans Huistaal Aanvangsdatum: Kwartaal 2 (3 Mei)

About Die Hoërskool Wonderboom

Ons Geskiedenis Reeds in 1925 het ‘n kommissie onder leiding van J.A. Friis, begin met ‘n aksie vir die oprigting van ‘n hoërskool in die Moot. Die destydse Departement van Onderwys was egter nie geneë om ‘n Afrikaanse hoërskool te bou nie. In 1928 het die LUK vir onderwys, mnr. Michael Brink, ‘n belofte gemaak van ‘n nuwe Afrikaanse hoërskool. Tot en met 1943 is die saak op die ys gesit. ‘n Nuwe Afrikaanse hoërskool was nie op die agenda van die Departement van Onderwys nie. Mnr. Michael Brink het weereens onderneem om die saak te ondersoek. Op 14 Junie 1944 is ‘n terrein aanbeveel en op 13 Februarie 1946 goedgekeur. Hierdie terrein was die, nou bekende, suidelike hang van die Magaliesberg, oos van Voortrekkersweg. In November 1946 is die eerste sooi deur mnr. Michael Brink gespit. Mnr. J. Dey was die argitek, mnr. J. D. Verhoewe die kontrakteur en mnr. C. Morgan die voorsitter van die aksie-komitee. Uiteindelik, na baie jare, verrys die eerste Afrikaanse Hoërskool in die Moot, onder die naam Michael Brink Hoër. ‘n Jaar later, op 10 Junie 1950, kondig die Administrateur van die Transvaal aan: die skool sal voortaan bekend staan as Die Hoërskool Wonderboom. Dit was die eerste stap in die rigting van die ryke tradisie, pragtige terrein en uitstaande kenmerke van Die Hoërskool Wonderboom, soos ons dit vandag ken en beleef. “Groei en Dien” is die leuse van die skool wat dwarsdeur die afgelope 71 jaar uitgeleef is. Hierdie leuse en skoolwapen is reeds aan die einde van 1950 bekendgestel. Die skoollied was die volgende mylpaal. Mnr. J. A. van der Walt, ‘n onderwyser, het gesorg vir die woorde en die bekende Stephan Eyssen het die musiek geskryf. Die skoollied is amptelik in gebruik geneem tydens die matriekafskeidsfunksie van 1953. Die skool se getal leerlinge het vinnig gestyg, sodat aanbouings reeds in 1955 nodig was. In 1964 word begin met die nuwe vleuel asook die groter skoolsaal. Hierdie kompleks word op 16 Januarie 1967 in gebruik geneem. Terselfde tyd word met enkele ombouings begin o.a. die mediasentrum. In 1974 het die nuwe pawiljoen verrys, wat, met sy onderdaksitplekke, ‘n groot verbetering was. Hiermee saam het ook die sportvelde ‘n metamorfose ondergaan. Bestendigheid t.o.v. skoolhoofde is ‘n kenmerk van Die Hoërskool Wonderboom. Mnr. Van Vuuren, ‘n afgetrede oud-hoof, het in Januarie 1949 die leisels van die nuwe skool in sy bekwame hande geneem. In 1950 is dr. J.C. Otto aangestel as die eerste permanente hoof. Hy was ook later die Burgemeester van Pretoria. Hy is in 1962 opgevolg deur mnr. S.H. Friis, seun van mnr. J.A. Friis onder wie se leiding die aksie begin is vir ‘n nuwe Afrikaanse hoërskool. Na 14 jaar, in 1976, is mnr. C. Schutte aangestel as sy opvolger en eers 10 jaar later, in 1986, het mnr. D.J. Ferreira die leisels oorgeneem. Dr. S.T. van Wyk is daarna op 1 November 1994 aangestel en staan vir 21 jaar aan die stuur van Die Hoërskool Wonderboom. In September 2016 word ons huidige hoof, Mnr M Lezar, as sy opvolger aangestel.

Die Hoërskool Wonderboom

Pos:  Afrikaans Huistaal

Graad 10-11

Tydelike aflos (Minimum 2 maande)

Sluitingsdatum: 15 April                  Aanvangsdatum: 3 Mei

Stuur gerus u CV na hswb@wonnies.co.za

Die skool van geleenthede.