Job Detail

Beheerliggaam Graad 2 tydeike pos

Graad 2 Onderwyspos vakant- Tydelik

Lucas Meyer Primêre skool
VRYHEID NATAL
Temporary
SalaryR Experience(s)2 Jaar Year

Overview

Aansoeke word ingewag om 'n Vakante graad 2 pos tevul. Kandidate moet ten volle gewalifiseerd wees. Die skool se voertaal is Afrikaans. Aansoeke moet vergesel word deur 'n dekbrief, CV met verwysings en 'n ID kopie. Handig in by die skoolkantoor of epos na skool@lucasmeyer.co.za SLUITINGS DATUM - 16 APRIL 2021 OM 11H00

About Lucas Meyer Primêre skool

Lucas Meyer Skool