Job Detail

EBW GR 7-9 EN REK GR 10 – 12 / EBW GR 7-9 EN LO GR 10 – 12

Buitemuurse betrokkenheid sal 'n vereiste wees. Koshuisinwoning beskikbaar

SALOMON SENEKAL HOëRSKOOL
Viljoenskroon
Contract
Category Accounting Gr. 8 - 12 SalaryR Experience(s)0 Year

Overview

Moet gekwalifiseer wees om Rekeningkunde aan te bied. Afrikaans. Gepaste akademiese en/of ondewyskwalifikasie

About SALOMON SENEKAL HOëRSKOOL

Skool op plattelandse dorp en boeregemeenskap met alle sportaktiwiteite beskikbaar.

EBW gr 7 – 9 en Rekeningkunde gr 10 – 12

 

OF

EBW gr 7 – 9 en LO Gr 10 – 12

 

Kontak mnr Nortman vir verdere inligting

056 3432616 / 056 3432195