Job Detail

ONDERWYSER Eng Gr 4-7, NW/Teg Gr 4

ONDERWYSER Eng Gr 4-7, NW/Teg Gr 4

LAERSKOOL COLIGNY
Coligny / Lichtenburg.
Contract
Category ENGELS GR 4-7 Salary Experience(s)2 Year

Overview

SIEN POS BESKRYWING

About LAERSKOOL COLIGNY

LAERSKOOL COLIGNY GELEE IN NOORDWES. 260 LEERDERS GR.R-7. PERSONEEL BESTAAN UIT: 1 HOOF 1 DH 5 ONDERWYSERS (DEPARTEMENTEEL) 4 BEHEERLIGGAAM POSTE'

                                        VAKATURES – LAERSKOOL COLIGNY (Afrikaans medium)

                                        (Tydperk: 1 April – 31 Desember 2021)

   BEHEERLIGGAAM: Intermediêre- en senior fase

                                                    Engels – Gr. 4-7

                                                    NW/TEG – Gr. 4

                                                    LO en KK- Gr. 

– Betrokkenheid by ALLE  buitemuurse aktiwiteite is belangrik.

– Diensaanvaarding: 1 April 2021.  

– Erkende onderwyskwalifikasies en nodige ondervinding sal oorweeg word.

– Aansoeke moet vergesel word van: – ID dokument

                                                                 SACE sertifikaat

                                                                   Kwalifikasies

                                                                  Getuigskrifte

 Aansoeke sluit  Vrydag 26 Maart 2021 om 12:00

 CV kan gestuur word na oavorster @yahoo.com

 Byvoorbaat dankie