Job Detail

School Governing Body Post: Mathematics Gr 7 / Beheerliggaampos: Wiskunde Gr 7

School Governing Body Post: Mathematics Gr 7 / Beheerliggaampos: Wiskunde Gr 7

Laerskool Derdepoort
East Lynn, Pretoria
Temporary
Category Mathematics Intermediate & Senior Phase SalaryR Experience(s)1 year relevant / 1 jaar toepaslik Year

Overview

Tydelike BL pos - Wiskunde Gr 7 en Buite Kurrikulêre aktiwiteite. Temporary SGB post - Mathematics Gr 7 and Extra Curricular activities.

About Laerskool Derdepoort

Parallel Medium Laerskool waar Afrikaans en Engels as vakke van Leer en Onderrig aangebied word. Gr R klasse.

LAERSKOOL DERDEPOORT – PRETORIA – GAUTENG
Beheerliggaampos: Wiskunde Gr 7
Onderrig van Wiskunde Gr 7.
Onderrig moet geskied in die tale van leer en onderrig, Engels en Afrikaans.
Buitemuurse betrokkenheid sal gunstig oorweeg word.
RSA burgerskap en SACE registrasie is ‘n vereiste. Moet bereidwillig wees om “spanwerker” te wees.
Tydperk: 01 Mei 2021 tot 31 Julie 2021.
Sluitingsdatum vir aansoeke – Donderdag 08 April om 12:00.
Versoek ‘n goedgekeurde aansoekvorm en stuur voltooide aansoek, saam met CV aan: adminpa@laerskoolderdepoort.co.za
Vir enige navrae skakel asb 012 800 1507

DERDEPOORT PRIMARY SCHOOL – PRETORIA – GAUTENG
School Governing Body Post: Mathematics Gr 7
Teaching of Gr 7 Mathematics.
Teaching must be in the language of learning and teaching, English and Afrikaans.
Extra-curricular involvement will be considered favourably.

RSA citizenship and SACE registration are requirements. Must be willing to be “team worker”.

Period: 01 May 2021 to 31 July 2021
Closing date for applications – Thursday, 08 April 2021 at 12:00.
Request an approved application form and send completed application, along with CV to: adminpa@laerskoolderdepoort.co.za
For any enquiry please phone 012 800 1507